Pravidla her

Bezpečnostní pravidla, podmínky a informace ke hrám.

HRA LASERGAME :

Do arény pro hru lasergame není povolen vstup podnapilým osobám.
Osobám mladším 15-ti let je povolen vstup pouze s předchozím souhlasem rodičů (tiskopis zde).

ZAKAZUJE SE

  • Lézt na překážky nebo přes překážky a manipulace s nimi.
  • Lézt nebo se válet po zemi.

Při nevhodné a neopatrné manipulaci s technickými prostředky pro hru, při kterých hrozí poškození těchto prostředků, nebo při porušení pravidel může být hra předčasně ukončena !

Upozorňujeme, že do prostoru arény pro hru lasergame (dále jen do "arény") vstupujete na vlastní nebezpečí. Do prostoru arény je možno vstoupit pouze v pevné (doporučujeme sportovní) obuvi. V aréně je zákaz jakékoliv manipulace s překážkami nebo technickými prostředky arény. Dále je přísně zakázáno lézt na překážky, Před vstupem do arény doporučujeme sejmout řetízky, prstýnky a další doplňky nebo ostré předměty a tyto uložit u obsluhy. Ve všech prostorách lasegeme.bar arény je zákaz kouření nebo manipulace s ohněm, do arény ja zákaz vnášení nápojů a jídla. V aréně je nutné se pohybovat s rozvahou a vědomím, že je zde šero a při neopatrnosti je možno narazit do překážky, nebo existuje možnost srážky hráčů. Se zbraněmi a vestami manipulovat tak aby nedocházelo k jejich poškození tak i k možnému zranění spoluhráčů. Zakazuje se zbraní provádět jakékoliv údery jak do překážek tak i do spoluhráčů. Způsobené škody na zařízení (včetně zbraně a vesty) mohou být vymáhány. Všichni jsou povinni řídit se pokyny a příkazy obsluhy.

Pravidla hry lasergame:

1. Hráči vstoupí do boxu, kde je provedena instruktáž
(PROSTORY BOXU A ARÉNY jsou monitorovány bezpečnostní kamerou se záznamem (registrace č. 61497)

2. Provedena instruktáž ke zvolené hře a bezpečnosti a seznámení s arénou

3. Hráči obdrží vesty, zbraně případně ochranné pomůcky a je spuštěna hra

4. V průběhu hry je hráč informován o výsledcích na monitorech v boxu.

5. Po ukončení hry nebo předčasném ukončení hry je zbraň automaticky zajištěna a hráči jsou vyzvání k návratu do boxu.

6. Hráčům jsou odebrány zbraně a vesty a ochranné pomůcky, je provedena kontrola

Při poškození zapůjčených prostředků vinou hráče je hráč (zákonný zástupce) povinnen uhradit škodu.

HRA VIRTUAL REALITY HTC VIVE

Zásady pro hru virtual reality:

1. Provedena instruktáž ke zvolené hře informace o bezpečnosti a seznámení s prostorem pro hru.

2. Hráčům se zakazuje zasahovat do programového vybavení počítače, změna hry a ovládání se řídí instrukcemi obsluhy

3. Headset si hráč bere pouze na pokyn obsluhy.

4. Do hracího prostoru je zákaz vstupu v botech

5. V hracím prostoru se smí pohybovat pouze hráč a obsluha

6. Při technických problémech hráč vždy přivolá obsluhu.

7. Při poškození zapůjčených prostředků vinou hráče je hráč ( zákonný zástupce) povinnen uhradit škodu.


HRA LASEROVÁ STŘELNICE

1. Provedena instruktáž ke zvolené hře a bezpečnosti

2. Seznámení s manipulací se zbraní pro laserovou střelnici

2. Seznámení s hrou, ovládání