GDPR

GDPR - Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji

Vážený zákazníku,
Naše společnost Best laser s.r.o. bere ochranu Vašich osobních údajů vážně a striktně dodržuje právní předpisy v této oblasti. Jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

WWW - Soubory cookies
Snažíme se poskytovat služby v co nejvyšší kvalitě, proto naše stránky využívají technologii cookies. Většina internetových prohlížečů je automaticky nastavena tak, aby byly soubory cookies příjímány. Změnu můžete provést v nastavení svého prohlížeče.

1. Účely zpracování osobních údajů

Best laser s.r.o. zpracovává osobní údaje klientů za těmito stanovenými účely zpracování osobních údajů:

 • - plnění smlouvy a poskytování služeb
 • - účetní a daňové účely
 • -vymáhání pohledávek
 • -bezpečnost osob

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí některých údajů (jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní a e-mailový kontakt) Vám zabrání dokončit Vaši objednávku

2. Rozsah zpracovávaných osobních dat

Dle platné právní legislativy je povinností zpracovávat osobní údaje jak tuzemských tak zahraničních klientů v tomto rozsahu:

 • jméno
 • příjmení
 • datum narození
 • kontaktní informace (email, telefon...)
 • dobu zápůjčky,
 • adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
 • číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby
 • právním základem pro zpracování údajů je: v souvislosti s recitálem 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016-
  - čl. 6 odst. 1 písm. b) pro účely vyřizování objednávek. Námi zpracovávané údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu. V případě podnikatele také IČ, DIČ

3. Délka uchovávání osobních údajů
Údaje ukládáme na zabezpečených serverech a na serverech výše uvedených poskytovatelů analytických služeb Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle než po dobu nezbytně nutnou k plnění účelu, pro který byly shromážděny. To znamená, že jakmile nebudou osobní údaje vyžadovány, budou v našich systémech zničeny nebo smazány.

4. Kamerový systém

Informujeme Vás i touto cestou, že v části našich zařízeních provozujeme kamerový systém. Hlavním důvodem instalace kamerového systému je zvýšená ochrana majetku společnosti. Kamerový systém je provozován naší společností, a to v souladu s právními předpisy, tak aby při zachování jeho účelu maximálně chránil.

5.Vaše práva

Máte následující práva vztahující se k vašim osobním údajům o vás zpracovávaných:

právo na přístup k osobním údajům

sdělení, které údaje zpracováváme, v jakém rozsahu, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení

právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné

právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování

Je důležité, abyste si pečlivě přečetli tyto Zásady ochrany osobních údajů a jakékoliv další zásady poskytnuté námi, protože tyto dokumenty obsahují informace o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pokaždé, když využíváte naše Služby

Správce i zpracovatel osobních údajů musí osobní údaje patřičně zabezpečit a chránit organizačními a technickými opatřeními – v míře odpovídající rizikovosti zpracování.